REROLLSSRgamer services
Onmyoji Global
NetEase Games

Shop: tài khoản level 5, có sự kiện Rookie Perks, 1 SP/SSR

Thông tin chi tiết

Cách mua

Gửi ảnh và id tài khoản bạn muốn đến Admin để hỏi chi tiết thông tin, giá hoặc giao dịch, Fb: 100040349183909, Messenger: 100040349183909. Sau khi thanh toán, Admin sẽ gửi bạn tài khoản, xem video Cách nhận tài khoản

Tìm SP/SSR: Chọn 1 SP/SSR và nhấn tìm

ID: Amaterasu, Level 5, giá 30k

ID: Draconic-Suzuka-Gozen, Level 5, giá 15k

ID: Fallen-God-Orochi, Level 5, giá 15k

ID: Trueself-Mio, Level 5, giá 15k

ID: Inaba-Kaguya, Level 5, giá 15k

ID: Monumental-Otakemaru, Level 5, giá 15k

ID: Shiki, Level 5, giá 10k

ID: Returner-Ebisu, Level 5, giá 10k

ID: Fortunegiver-Zashiki, Level 5, giá 10k

ID: Senhime-Resurgent, Level 5, giá 10k

ID: Kusa-Regrown, Level 5, giá 10k

ID: Bondweaver-Enmusubi, Level 5, giá 10k

ID: Greenwarden-Shishio, Level 5, giá 10k

ID: Shura-Kidomaru, Level 5, giá 10k

ID: Luminary-Oitsuki, Level 5, giá 10k

ID: Zen-Ungaikyo, Level 5, giá 10k

ID: Divine-Prophet-Susabi, Level 5, giá 10k

ID: Heartseeker-Momiji, Level 5, giá 10k

ID: Yamalord-Enma, Level 5, giá 10k

ID: Ninja-Yamausagi, Level 5, giá 10k

ID: Virtuoso-Hana, Level 5, giá 10k

ID: Void-Menreiki, Level 5, giá 10k

ID: Frosty-Yuki-Onna, Level 5, giá 10k

ID: Nightveil-Higanbana, Level 5, giá 10k

ID: Valiant-Yamakaze, Level 5, giá 10k

ID: Guardian-Ubume, Level 5, giá 10k

ID: Lovebound-Kiyohime, Level 5, giá 10k

ID: Worldly-Aoandon, Level 5, giá 10k

ID: Seawatch-Kingyo, Level 5, giá 10k

ID: Onikiri-Feforged, Level 5, giá 10k

ID: Demoniac-Shuten-Doji, Level 5, giá 10k

ID: Taki, Level 5, giá 10k

ID: Izanami, Level 5, giá 10k

ID: Kujaku-Myoo, Level 5, giá 10k

ID: Kotodama, Level 5, giá 10k

ID: Tsukuyomi, Level 5, giá 10k

ID: Jinkougyou, Level 5, giá 10k

ID: Susanoo, Level 5, giá 10k

ID: Fukengaku, Level 5, giá 10k

ID: Suzuhikohime, Level 5, giá 10k

ID: Mishige, Level 5, giá 10k

ID: Shokurei, Level 5, giá 10k

ID: Asura, Level 5, giá 10k

ID: Taishakuten, Level 5, giá 10k

ID: Senhime, Level 5, giá 10k

ID: Kinnara, Level 5, giá 10k

ID: Suzuka-Gozen, Level 5, giá 10k

ID: Enmusubi, Level 5, giá 10k

ID: Kidomaru, Level 5, giá 10k

ID: Ungaikyo, Level 5, giá 10k

Chat Zalo Chat Facebook